Radoslav Dráb

V občianskom združení Úsmev ako dar pôsobí už 17 rokov, je spoluzakladateľom pobočky Úsmevu ako dar v Košiciach. Od vzniku pobočky pôsobí na pozícii manažéra pre fundraising pre Východoslovenský kraj, kde sa mu systematickou prácou darí pre Úsmev zabezpečovať stabilné a široké sponzorské zázemie a aj jeho zásluhou sa šíri dobré meno spoločnosti. V rokoch 2000–2001 bol radcom pre zvyšovanie zamestnanosti mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti a od roku 2006 popri získavaní zdrojov na činnosť organizácie pôsobí na Úsmeve ako manažér pre výstavbu zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Jeho významnou zásluhou sa doteraz zrealizovali výstavby centier na obnovu rodiny pod názvom Dorka v Košiciach, Prešove, vo Zvolene, Krízové stredisko v Rožňave, sociálny dom v Jasove. Od roku 2008 pôsobí ako splnomocnenec Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre tvorbu projektov na Zakarpatskej Ukrajine, jeho zásluhou funguje v Serednom na Ukrajine detský domov a krízové stredisko.