Ruth Ruderham

Ruth pracuje ako vedúca fundraisingu pre Canal & River Trust. Do British Waterways prišla v auguste 2011 pred tým, ako sa táto organizácia zmenila na verejnoprospešnú organizáciu. Od nuly v nej vytvorila úplne prvú fundraisingovú stratégiu. V súčasnosti riadi malý tím, ktorý v prvých 9 mesiacoch života organizácie zabezpečil viac ako 1 milión libier nových príjmov pre vodné cesty.

Ruth pred príchodom do British Waterways pôsobila tri roky ako šéfka fundraisingu v Christian Aid. Predtým pracovala pre organizácie Friends of the Earth a Crisis. V roku 2005 získala odborné ocenenie Profesionálna fundraiserka roka.