Zapálení pre fundraising*

Zapálení fundraiseri získavajú oveľa viac peňazí. Zapálené organizácie získavajú ešte viac. Dôkazy z dlhoročnej praxe v kombinácii s výsledkami nedávneho výskumu presvedčivo ukázali, že líderstvo a kultúra sú najväčšími ťahúňmi pre úspech vo fundraisingu. Ale koho vediete? Ako sa vám podarí zapáliť samých seba, aby ste mohli zapaľovať ostatných?

V tomto plenárnom otvorení sa Alan pozrie na kľúčové faktory, ktoré oddeľujú vynikajúcich a skvelých fundraiserov od tých iba dobrých. Zapálení fundraiseri sú emocionálni a sú odborníkmi na prácu s emóciami. Dozviete sa, ako usmerňovať vašu citovú energiu, aby ste zmenili svoje správanie. Aby ste lepšie viedli svoje tímy, organizáciu, dobrovoľníkov a darcov.