Zapojenie členov správnej rady do fundraisingu*

Áno, členov svojej správnej rady môžete úspešne zapojiť do rozvoja zdrojov. Členovia správnej rady môžu vašej organizácii pomôcť dosiahnuť svätý grál fundraisingu – vernosť darcov. Nie je to ľahké, ale nie je to ani také ťažké, ako si možno myslíte.

Kde začať? Po prvé, vybudujte si dobrú správnu radu tým, že do nej získate správnych členov, ktorí odvedú dobrú robotu. Po druhé, členom správnej rady pomôžte robiť ich fundraisingovú prácu. A to zahŕňa budovanie vzťahov.

Môžete sa naučiť jednoduché tajomstvá, aby ste boli úspešní. Môžete sa tiež naučiť náročnejšie tajomstvá. Používajte tieto osvedčené stratégie a vy i vaši členovia správnej rady budete budovať silnejšiu organizáciu a získavať viac peňazí.