• Hlavnou témou konferencie je Fundraising a kreativita: Ako byť kreatívny pri fundraisingu? Čo si vyžaduje tvorivá komunikácia, budovanie vzťahov a získavanie zdrojov? Ako financovať kreatívne projekty a organizácie?
        • Konferencia vytvára príležitosť na sieťovanie a odborné vzdelávanie fundraiserov, donorov, konzultantov, fundraisingových dodávateľov, členov správnych rád a riadiacich pracovníkov mimovládnych neziskových organizácií, poloverejných či iných súkromných inštitúcií.
        • Stretnutie sprostredkuje inšpiratívne podnety pre získavanie zdrojov od skúsených expertov z domova i zo zahraničia.

Pridajte sa k nám a nechajte sa inšpirovať!