Naši partneri

Ďakujeme partnerom konferencie, vďaka ktorým sa toto podujatie môže uskutočniť.

Organizátor

Slovenské centrum fundraisingu

v spolupráci

Generálny partner

Hlavní partneri

Partner

JM Vinárstvo Doľany

Mediálni partneri

logo_konferencie_188_50