Andrej Kiska – Dobrý Anjel (SK)

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT. Po revolúcii v roku 1990 odišiel na 18 mesiacov do USA a od roku 1992 začal podnikať. Je zakladateľom splátkových spoločností Triangel a Quatro. V roku 2006 odpredáva svoje obchodné podiely VÚB banke a získava titul Manažér roka od týždenníka TREND. V tom istom roku spolu s priateľom zakladá neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na ktorej činnosť venuje 1 milión EUR. Dobrý Anjel sa stal najúspešnejším projektom v oblasti nefiremného fundraisingu. V súčasnosti sa venuje riadeniu Dobrého Anjela a príprave ďalších filantropických projektov.


  • Budovanie značky ako predpoklad úspechu pri fundraisingu

Príspevok sa bude zaoberať hlavne marketingom charitatívnych organizácií. Marketingom organizácií väčších, ale aj menších a lokálnych. Očami človeka z biznisu aj charity poukáže na vnímanie značky pri fundraisingu a dá niekoľko praktických rád na oslovovanie firemných darcov.