Eduard Marček – PDCS, Slovenské centrum fundraisingu (SK)

Financovaniu neziskových organizácií sa ako konzultant venuje od roku 2001, popritom získava skúsenosti ako fundraiser predovšetkým z inštitucionálnych zdrojov. Je autorom viacerých publikácií a štúdií o financovaní, medzisektorovej spolupráci a zodpovednom podnikaní. V súčasnosti vedie medzinárodný projekt na posilnenie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách Strednej Európy. Je spoluzakladateľ Slovenského centra fundraisingu a jeho predseda. Fundraising a špeciálne jeho spoznávanie začína považovať za svoju vášeň.


  • …alebo ako to Shooty natrel fundraiserom!

V júni 2010 zažilo Slovensko parlamentné voľby, ktoré zmenili politickú tvár krajiny. Niekoľko týždňov pred týmito voľbami sa však zrodila iniciatíva známeho slovenského karikaturistu, ilustrátora a multiumelca Martina Shootyho Šútovca, ktorá zmenila tvár fundraisingu v našej krajine. V tejto politicky nekorektnej reflexii sa zamyslíme nad tým, čím bola táto iniciatíva inšpiratívna a v čom sa z nej naši fundraiseri môžu poučiť.