Igor Polakovič – konzultant (SK)

Naposledy pracoval ako Community Fundraising Manager v Greenpeace na Novom Zélande, kde zodpovedal za oddelenie zamerané na získavanie individuálnych pravidelných darcov, ktorí predstavujú 95% podporovateľskej bázy a tvoria 85% príjmov organizácie. Predtým pracoval ako Fundraising Manager v Poľsku i na Slovensku a pre organizáciu Greenpeace pomáhal rozširovať fundraisingové aktivity, zamerané na individuálnych darcov v regióne strednej a východnej Európy. Momentálne pôsobí ako externý konzultant.


  • Individuálne darcovstvo postavené na hlavu

Prezentácia sa bude zaoberať porovnávaním individuálneho darcovstva u nás a v niektorých vytypovaných krajinách. Rovnako porovnáme prístup štátneho, bankového i tretieho sektora k individuálnemu pravidelnému darcovstvu cez direct debit a pozrieme sa na to, kde Slovensko zaspalo dobu. V diskusii na záver príspevku sa budeme venovať krokom, ktoré by mali všetky zainteresované strany vykonať, ak chcú, aby SR mala finančne stabilný a silný tretí sektor podporovaný občanmi.