Jana Ledvinová – Resource Alliance, České centrum fundraisingu (CZ)

Trénerka a konzultantka pracujúca pre Resource Alliance – neziskovú organizáciu, ktorá posilňuje fundraisingové kapacity občianskych organizácií na celom svete. Pred tým, ako začala pracovať pre Resource Alliance, bola zakladateľkou a riaditeľkou environmentálnej vzdelávacej organizácie Tereza. Počas 25-ročnej existencie Terezy získala pre deti a životné prostredie v ČR milióny. Od roku 1989 pracuje ako konzultantka a trénerka s občianskymi organizáciami v Strednej a Východnej Európe a na Blízkom Východe.


  • Výzvy v regióne strednej a východnej Európy – ako sa fundraiseri môžu poučiť z minulého a súčasného vývoja v neziskovom sektore

Väčšina zahraničných donorov sa v súčasnosti stiahla z regiónu strednej a východnej Európy a nechali neziskové organzácie napospas vlastnému utopeniu alebo plávaniu. Aký je výhľad do budúcnosti? Tento blok poskytne pohľady na súčasnú situáciu a možnosti vývoja do budúcnosti, vrátane príležitostí pre fundraiserov.