Jiří Kučera – Kučera & Associates (CZ)

Zakladatel advokátní kanceláře Kučera & Associates se sídlem v Praze a pobočkou v Pardubicích. Kancelář se věnuje širokému spektru právních oblastí od  obchodního práva a práva mezinárodního obchodu, přes nemovitosti, správní právo, občanské  a pracovní právo. V rámci společensky prospěšných aktivit spolupracuje na neziskových projektech např. s Nadací VIA, Centrem komunitních nadací a organizací NETT. V roce 2008 se podílel na přípravě manuálu pro fundraisery ohledně práce se závětními dárci.


  • Právní možnosti závětního darování v ČR

Příspěvek se zabývá základními principy dědického práva a prostorem, kterého se v českém dědickém právu dostává závětnímu darování. Upozorňuje na rizika spojená s tímto druhem fundraisingu a formuluje základní možnosti závětního darování v ČR.