Jitka Nesrstová – Nadace Via (CZ)

Vystudovala podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2002 – 2006 pracovala ve fundraisingovém oddělení Greenpeace Česká republika. Tam nejprve získávala první zkušenosti s fundraisingem na pozici koordinátorky péče o dárce, v roce 2003 byla jmenována ředitelkou fundraisingu. Od roku 2006 pracuje jako ředitelka fundraisingu v Nadaci VIA. Kromě získávání soukromých zdrojů pro nadaci se podílí i na mezinárodních projektech zaměřených na rozvoj dárcovství ve střední a východně Evropě. Pravidelně vede workshopy věnované různým aspektům fundraisingu a prostřednictvím konzultací pomáhá neziskovým organizacím najít cestu k soukromým dárcům. Je spoluzakladatelkou Koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje neziskovky, které se systematicky věnují fundraisingu od jednotlivců.


  • Koalice Za snadné dárcovství aneb co mohou neziskovky dokázat, když začnou aktivně spolupracovat

Před několika lety byl face to face fundraising v České republice spíše noční můrou – banky neměly zájem s neziskovkami spolupracovat, každá trvala na svém vlastním formuláři a školení recruitérů se namísto komunikace s dárci zaměřovalo spíše na toho, jak ten který formulář správně vyplnit. České neziskovky se tehdy naštěstí spojily a společným vyjednáváním s bankami se jim podařilo výrazně změnit prostředí pro získávání pravidelných dárců. Koalice Za snadné dárcovství dnes sdružuje více než 30 neziskovek, které individuální dárcovství považují za významný zdroj a systematicky se mu věnují. Spoluzakladatelka koalice vám ve své prezentaci představí jak dosavadní činnost koalice a její hlavní úspěchy, tak i budoucí plány jak českým dárcům i neziskovkám spolupráci ještě více usnadnit.