Juraj Javorský – Denník SME (SK)

V súčasnosti je zástupcom šéfredaktora denníka SME. V minulosti pôsobil ako šéfredaktor Etrend.sk a ekonomický novinár. Je absolventom EU v Bratislave.


  • Nehľadajte nových donorov, hľadajte e-fundraiserov

Prezentácia sa venuje príležitostiam, ktoré ponúka internet a sociálne siete. Inšpiruje vás ako dostať pyramídu vašich darcov do pohybu a vytvoriť podporovateľom e-priestor, aby sa mohli spolupodieľať na fundraisingu. Zoznámi vás s „novým druhom“ medzi nami a ako rozbehnúť e-kampaň. Obsah prezentácie vychádza z praktických skúsenosti s rozvojom prvého darcovského portálu dakujeme.sk a úspešných praktík zo zahraničia.