Ľuboš Tvrdoň – Komunitná nadácia Bratislava (SK)

Ľuboš Tvrdoň začínal v Inštitúte pre verejné otázky. V rokoch 1998-2000 bol koordinátorom projektu spustenia komunitnej nadácie v Centre pre filantropiu. Následne v roku 2000 inicioval založenie Komunitnej nadácie Bratislava, v ktorej sa stal riaditeľom. V súčasnosti nadácia spravuje majetok 77 054 eur v 17 nadačných fondov. Počas svojej existencie rozdala 1 381 tisíc eur.


  • Fundraising na lokálnej úrovni

Všetko to málo, čo o fundraisingu viem, ma naučila moja mama-kaderníčka. Alebo ako sme získavali dôveru pri získavaní zdrojov v prospech komunitných aktivít. Prezentácia troch modelových prípadov.