Marek Šedivý – Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR (CZ)

Prezident Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR, lektor a konzultant. V obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz má na starosti vnější vztahy a fundraising. Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a řadu kurzů zaměřených na management, marketing, public relations a lektorské dovednosti. Během čtyřměsíčního pobytu v rámci Fulbright-Masarykova stipendia na jaře a v létě 2009 absolvoval Mini MBA pro neziskové organizace na University of St. Thomas v Minneapolis. Specializuje se na strategické plánování a řízení, fungování správních rad, public relations a marketing neziskových organizací. Je členem Rady vlády pro NNO, členem Aliance lektorů a konzultantů Neziskovky.cz, členem expertního výboru Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky a spolupracuje s International Capacity Building Alliance. Je spoluautorem publikací „Úspěšná nezisková organizace“ a „Role správní rady v řízení neziskové organizace“. Přispívá do řady odborných periodik.


  • Posilování fundraisingu neziskové organizace prostřednictvím transparentní a důvěryhodné značky

V současné době se ve společnosti stále více objevuje poptávka po transparentosti. To se samozřejmě týká také neziskových organizací. Transparentost neziskových organizací významně posiluje jejich důvěryhodnost a tím potenciál neziskovky získat podporu od dárců. Co všechno souvisí s důvěryhodností značky neziskové organizace? Může k tomu v České republice přispět nově vznikající zákon o statusu veřejné prospěšnosti?