Marián Čaučík – eRko (SK)

Pôvodným povolaním elektrotechnický inžinier, dobrovoľník a aktivista tzv. „podzemnej cirkvi” v oblasti práce s deťmi za komunistického režimu. Od roku 1991 pracuje v treťom sektore pre detskú organizáciu eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Dlhoročný predseda organizácie, od roku 2007 riaditeľ programu rozvojovej spolupráce eRka „Dobrá novina”. Spoluzakladateľ a bývalý predseda Platformy mimovládnych rozvojových organizácií.


  • Dobrá novina ako príklad úspešnej verejnej zbierky

Kolednícka akcia slovenských detí sa počas pätnásťročnej histórie stala neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia pre tisícky detí, mladých ľudí a navštívených rodín. Spojenie oživenia tradícií s myšlienkou pomoci v subsaharskej Afrike priniesla okrem vzdelávania detí a milých komunitných aktivít aj viac ako 150 mil. Sk cez každoročné verejné zbierky pre rozvojové projekty zamerané na ľudí v núdzi v Keni, Ugande, Sudáne a ďalších afrických krajinách. Prezentácia bude zameraná na priblíženie formátu a organizačného zabezpečenia akcie, spolupráce s dobrovoľníkmi, vzdelávania, spolupráce s katolíckymi farnosťami a komunikácie s verejnosťou.