Martin Šeliga – Direct Marketing (SK)

V spoločnosti Direct Marketing pracuje od roku 1997, postupne si vyskúšal všetky pozície, cez produkciu, IT, obchod až po manažment, momentálne je výkonným riaditeľom spoločnosti. Od roku 2000 sa aktívne venuje fundraisingu neziskových organizácií. Zúčastňoval sa na kampaniach pre Greenpeace ČR a SR, UNICEF, Červený nos, Zdravotní klaun, Nakladateľstvo umelcov maľujúcich ústami a nohami, Liga proti rakovine, Maják a iné. Za toto obdobie nazbieral množstvo poznatkov a skúseností ohľadom získavania podpory pre neziskové organizácie v našom regióne. Ženatý, jedno dieťa, vinár (vlastná vinica v Modre).


  • Direct mail ako forma získavania zdrojov, databázy

Prezentácia bude zameraná na dáta, predstaví potenciál databáz pre ČR a SR, rozsah dát, ktorý je k dispozícii, obsah jednotlivých databáz – kritéria selekcie, analýzu dát – profil prispievateľa, segmentáciu prispievateľov, klasifikáciu potenciálu (pravdepodobnosť úspechu), geomarketing, pod pokrievkou spoločnosti Direkt Marketing.