Martina Tvrdoňová – WellGiving (SK)

Jej meno sa spája s e-fundraisingom na tri spôsoby: www.dakujeme.sme.sk, www.charityshop.sk a www.dvepercenta.sk. V súčasnosti portfólio jej firemných klientov tvorí Nadácia VÚB banky a CIB Bank, Maďarsko. V rokoch 1997 až 2007 pracovala v Centre pre filantropiu, kde poskytovala poradenstvo a správu filantropických programov pre spoločnosť Orange a.s. a SPP a.s. Je riaditeľkou WellGiving, o.z. Je vydatá, má 1 Jánošíka a troch zbojníkov.


  • Nehľadajte nových donorov, hľadajte e-fundraiserov

Prezentácia sa venuje príležitostiam, ktoré ponúka internet a sociálne siete. Inšpiruje vás ako dostať pyramídu vašich darcov do pohybu a vytvoriť podporovateľom e-priestor, aby sa mohli spolupodieľať na fundraisingu. Zoznámi vás s „novým druhom“ medzi nami a ako rozbehnúť e-kampaň. Obsah prezentácie vychádza z praktických skúsenosti s rozvojom prvého darcovského portálu dakujeme.sk a úspešných praktík zo zahraničia.