Milan Andrejkovič – 1. slovenské neziskové servisné centrum (SK)

Od založenia združenia sa venuje poradenstvu v oblasti práva a ekonomiky neziskových organizácií. Stál pri zrode možnosti poukazovať podiel zaplatenej dane, spravuje špecializovanú web stránku o 2% z dane www.rozhodni.sk a zúčastňuje sa na legislatívnom procese pri zmenách v tomto mechanizme. Je aktívny v legislatívnej príprave nových inštitútov financovania neziskových organizácií (charitatívna lotéria a charitatívna reklama). V rámci 1.SNSC vydáva aj dvojmesačník Efekt – časopis pre efektívne riadenie mimovládnych organizácií.


  • 2% ako (jediný?) zdroj financovania organizácie; charitatívna reklama vs. sponzoring

Témou bloku bude pohľad na 2% ako pravidelný, relatívne jednoducho dosiahnuteľný zdroj financií. Okrem toho posúdime výhody a nevýhody 2% pre MNO a prezentujeme štatistické údaje týkajúce sa podielu zaplatenej dane. Vysvetlenie zmien týkajúcich sa 2% od 2010 a 2011. Porovnanie sponzoringu a plánovanej úpravy charitatívnej reklamy.