Neelam Makhijani – Resource Alliance (UK)

Svoju pracovnú kariéru začala v USA ako novinárka pracujúca pre ázijský týždenník. Koncom deväťdesiatych rokov sa vrátila späť do Indie a začala pracovať pre HelpAge India ako fundraiserka, neskôr postúpila na pozíciu regionálnej riaditeľky. V roku 2000 bola vyslaná do Británie, aby tam pomáhala Help the Aged získavať zdroje z prostredia indickej diaspory v Británii, čo v tom čase bola priekopnícka kampaň. Odvtedy pracovala pre Oxfam GB a ako trénerka a konzultantka pre Sightsavers a mnoho ďalších organizácií v rôznych častiach sveta. Neelam začala pracovať v Resource Alliance ako programová riaditeľka, pričom zodpovedala za rozvoj programu na budovanie medzinárodných kapacít a za konzultačné služby. V apríli tohto roku sa Neelam stala výkonnou riaditeľkou Resource Alliance.


  • Fundraising v 21. storočí – náročný alebo plný príležitostí?

Mnoho organizácií sa pre ekonomickú situáciu stretáva s poklesom vo fundraisingu. Ak sú vyčerpané možnosti znižovania nákladov a znižovania počtu pracovníkov alebo programov, nevyhnutnosťou sa stávajú kreatívne a inovatívne fundraisingové nápady.

Okrem podpory z nadácií, firiem a od vlády je tradičný fundraisingový model postavený na silných vzťahoch s darcami, čo si vyžaduje osobnú zaangažovanosť správnej rady a zamestnancov. Tá je síce osobná a efektívna, avšak možná je iba vtedy, ak postačujú zdroje na jej implementáciu. Či už sa to týka marketingu alebo fundraisingu, čím viac ľudí viete zasiahnuť efektívnym posolstvom, tým viac peňazí viete získať.

Tradičné fundraisingové nápady pre neziskovky sa sústreďujú na získavanie zdrojov a zvyšovanie informovanosti prostredníctvom akcií pre verejnosť a miestnych médií. To je efektívne, avšak má to aj svoje obmedzenia. Internet vytvára pre fundraising úplne nový svet príležitostí s ďaleko väčším dosahom, než by sme si kedykoľvek dokázali predstaviť.