Ota Kubinec – Hnutí Duha (CZ)

Vystudoval historii při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2003, vede oddíl individuálního fundraisingu. Je zodpovědný za naplňování strategických cílů v oblasti získávání dárců a péče o ně. Se svým týmem se podílí na inovaci a implementaci metod individuálního fundraisingu směrem k vyšší návratnosti a efektivitě nákladů. Za jeho působení se počet pravidelných dárců více než čtyřnásobil. V roce 2005 se spolupodílel na vzniku koalice Za snadné dárcovství. V roce 2008 strávil tříměsíční stáž v direct marketingovém oddělení Friends of the Earth EWNI v Londýně. Je ženatý, má malou dcerku.


  • Telemarketing jako navazující metoda péče o dárce

Telemarketing je příležitostí jak být poměrně levně v přímém kontaktu s dárcem. Můžete mu poděkovat, pozvat na akci, nabídnout podporu kampaně nebo jej požádat o dar. V Hnutí DUHA se telemarketingu systematicky věnujeme od roku 2006, každoročně metodu inovujeme. Získané informace přinášejí peníze i důležitou zpětnou vazbu k práci Hnutí DUHA. Telefonní čísla nekupujeme, získáváme je jako součást jiných fundraisingových metod.