Thomas Wuchterl – Greenpeace Meds (AUT)

Ako fundraiser začal úplnou náhodou, do ktorej bol zapletený jeho priateľ a malý inzerát v novinách, ktorý vyzýval na zaslanie prihlášky za fundraisera. V tom čase mu to vôbec nič nehovorilo. Niekoľko rokov pred tým, ako prešiel do Greenpeace rozvíjať stredoeurópske trhy, pracoval pre Panda. Následne sa postavil čelom k výzve a na nasledujúce tri roky sa stal riaditeľom fundraisingu. Túžba vidieť svet ho priviedla k tomu, že sa stal nezávislým konzultantom pre mimovládne organizácie v oblasti fundraisingovej stratégie a taktiky. Keďže Greenpeace je istý druh Hotelu California, trvalo to iba pár mesiacov, aby sa vrátil a dva roky poskytoval poradenstvo pre Greenpeace Taliansko. Ďalšou pozíciou bol medzinárodný fundraisingový manažér, ktorý pracoval s krajinami od Ruska až po Španielsko. V súčasnosti opäť pôsobí ako riaditeľ v stredomorskej kancelárii organizácie. A to zbožňuje!


  • Drsná jazda fundraisingom

Thomas vás vezme na rýchlu jazdu po horskej dráhe meniaceho sa prostredia pre fundraiserov. Očakávajte, že vás posadí do sedadla vodiča.