Vladislav Matej – SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien (SK)

Dostal sa k fundraisingu cez založenie OZ Návrat. Od roku 1994 pôsobil ako spoluzakladateľ tejto MVO a odvtedy sa chtiac/nechtiac venuje aj fundraisingu. V rokoch 1995-2001 pôsobil aj ako konzultant pre sieť holandských nadácií pre strednú a východnú Európu. V roku 2002 založil spolu s Helenou Wolekovou a spoločnosťou ING nadáciu SOCIA. Doteraz mu prešlo cez ruky viac ako 25 mil. EUR. Väčšinou ich získal priamo. Ale fundraiserom sa necíti.


  • (Profesionálny?) fundraiser v mimovládnej neziskovej organizácii

Cieľom príspevku je hľadať odpoveď, akým spôsobom, resp. či je možné zamestnať v MVO na Slovensku profesionálneho fundraisera. Koľko by musel získať prostriedkov, aby sa on uživil? Aké sú stratégie obsadenia tejto pozície. 7 charakteristík úspešného fundraisera. Win-win stratégia, ako úspešný model fundraisingu v slovenskom kontexte.
Vstup bude rozčlenený na tieto fázy: Prezentácia autora: 25 min. (PowerPoint ), cvičenie, resp. aktívne zapojenie účastníkov, diskusia.