Vzdelávanie

Kurz 3.-4. 4. 2017

Vzdelávací kurz Fundraising pre začiatočníkov

Venujte svoje dane

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

SK-CZ Konferencia 19.5.

foto_skczkf_2017_200_80

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Registrácia na kurz


Účastnícky poplatok

 • Účasť na vzdelávacom kurze
  • 1 účastník: 79 EUR
  • Člen Klubu fundraiserov: 59 EUR

   

 • Účasť na vzdelávacom kurze a prezentácie zo CEE Fundraising Conference
  • 1 účastník: 99 EUR
  • Člen Klubu fundraiserov: 79 EUR

  Poplatok za vzdelávací kurz zahŕňa vzdelávacie materiály a občerstvenie cez prestávky, prípadne dodatočné prezentácie zo CEE Fundraising Conference, nezahŕňa obed, ktorý si zabezpečujú účastníci sami.

  Počet miest na kurze je limitovaný. Kurz sa otvára iba pri minimálnom záujme 6 účastníkov. Registrácia prebieha do 7.6.2015 alebo do obsadenia všetkých miest. Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním kurzu. Storno účasti na kurze je možné do 19.5.2015, po tomto dátume zaniká nárok na vrátenie platby.

   

Údaje pre platbu

 • Adresát: Slovenské centrum fundraisingu
 • Číslo účtu: 2927832354/1100
 • Banka: Tatrabanka
 • SWIFT: TATR SK BX
 • IBAN: SK35 1100 0000 0029 2783 2354
 • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. pri jednotlivcoch dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov), aby sme mohli platbu identifikovať. Doklad o zaplatení obdržíte v deň kurzu.
 1. Registračný formulár
 2. *
 3. *
 4. *
 5. *
 6. *
 7. *
 8. *
 9. Mám záujem o účasť na vzdelávacom kurze Crowdfunding
 10. Mám záujem o prezentácie zo CEE Fundraising Conference
 11. *
 12. *