Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Fundraising od firiem

Slovenské centrum fundraisingu otvára vzdelávací kurz zameraný na získavanie zdrojov od firiem a podnikateľov pre mimovládne a verejnoprospešné organizácie, ktoré chcú rozšíriť svoje financovanie o firemné zdroje. 

 
Charakteristika:

 • Vzdelávací kurz sa zameriava na získavanie firemných zdrojov a vytváranie partnerstiev s firmami a podnikateľmi.
 • Podnikatelia a ich firmy sú dnes jedným z významných zdrojov pre neziskové projekty a organizácie. Ak sa vám v získavaní zdrojov z prostredia biznisu nedarí, nemusí to byť iba tým, že nemáte dobrý nápad. Aj komunikácia s firmami má svoje špecifiká a zákonitosti.
 • V kurze vám ponúkame informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising od firiem a podnikateľov, aké sú špecifiká firemného prostredia a firemných zdrojov pri podpore neziskových projektov, ako nadviazať spoluprácu s firmou a vytvoriť s ňou fungujúce partnerstvo.
 • Účastníci budú mať príležitosť vyskúšať si zostavenie partnerskej ponuky pre firmu,  dohodnutie a realizáciu stretnutia a prezentáciu ponuky.
 • Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti firemného fundraisingu a zodpovedného podnikania, ktoré účastníkom kurzu sprostredkujú prostredníctvom prezentácií, diskusií, práce v skupinách a praktických ukážok. Podelia sa o finty a príklady z oslovovania firiem s cieľom získať ich pre podporu svojich aktivít.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre získavanie zdrojov od firiem a podnikateľov,
 • sa potrebujú zorientovať vo firemnej spolupráci a partnerstvách,
 • chcú rozšíriť financovanie svojej organizácie o firemné zdroje.


Témy kurzu:

 • Zodpovedné podnikanie a firemné darcovstvo na Slovensku

Zdroje firiem, oblasti podpory, vnímanie zo strany verejnosti, firemné nadácie.

 • Motivácie firiem pre podporu

Prečo firmy podporujú verejnoprospešné aktivity?

 • Rôzne firemné zdroje pre mimovládne organizácie a právne aspekty

Darcovstvo a sponzoring, 1,5% dane, dobrovoľníctvo, služby, právne dôsledky

 • Rôzne formy a úrovne spolupráce, zapojenie firiem do aktivít MNO

Finančná a nefinančná podpora, rôzne úrovne zapojenia, siete, kredibilita, komunikačné aktivity

 • Čo pritiahne firemné peniaze? Benefity pre firmy

Čo môžu organizácie firmám ponúknuť? Aké výhody firmy hľadajú pri spolupráci?

 • Ako naplánovať spoluprácu s firmou

Kroky pri spolupráci s firmou, case for support

 • Ako urobiť prezentáciu

Ako napísať zaujímavý projekt? Ako zaujať prezentáciou?

 • Oslovovanie firiem, ako dosiahnuť stretnutie

Príležitosti na oslovenie, zdroje údajov o firmách, úspešné osobné stretnutie

 • Vyjednávanie a podpísanie zmluvy

Alternatívne oslovenia a ponuky na spoluprácu

 • Komunikácia s firmami a budovanie partnerstva

Reportovanie, preukazovanie dopadov, udržanie, prípadne rozvoj spolupráce

 • Riziká spolupráce a etické otázky

Aké sú dilemy a čo hrozí pri spolupráci s firmami? Ako zvládať krízové situácie?

 

Čo si účastníci kurzu odnesú:

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj firemného fundraisingu,
 • Dôveru a nástroje na nadviazanie spolupráce s firmami a podnikateľmi,
 • Adresár kontaktov na firemné nadácie na Slovensku,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne prezentácie zo CEE Fundraising Conference (za doplatok),
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje.

 

Lektori:

 • Lucia Štasselová 
 • Eduard Marček 

Eduard MarčekUčte sa od skúsených expertov na fundraising!