Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Registrácia na kurz

     


Účastnícky poplatok

 • Účasť na jednodňovom kurze o MailChimpe alebo online darcoch

  • 1 účastník: 99 EUR
  • Člen Klubu fundraiserov: 79 EUR

 

 • Účasť na oboch kurzoch
  • 1 účastník: 179 EUR
  • Člen Klubu fundraiserov: 159 EUR

 

Poplatok zahŕňa účasť na vzdelávacom kurze, materiály, občerstvenie cez prestávky, nezahŕňa obed, ktorý si zabezpečujú účastníci sami.

Počet miest na kurzoch je obmedzený. Kurz sa otvára iba pri minimálnom záujme 6 účastníkov. Registrácia prebieha do 16.5.2016 alebo do obsadenia všetkých miest.

Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na účet organizátora pred konaním kurzu. Storno účasti na kurze je možné do 2.5.2016, po tomto dátume zaniká nárok na vrátenie platby.

 

Údaje pre platbu

 • Adresát: Slovenské centrum fundraisingu
 • Číslo účtu: 2927832354/1100
 • Banka: Tatrabanka
 • SWIFT: TATR SK BX
 • IBAN: SK35 1100 0000 0029 2783 2354
 • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. pri jednotlivcoch dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte meno a priezvisko účastníka(ov), aby sme mohli platbu identifikovať. Doklad o zaplatení obdržíte v deň kurzu.

 

Ďakujeme za Váš záujem. Registráciu na tento kurz sme ukončili.