Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Ako získavať a starať sa o online darcov

Slovenské centrum fundraisingu otvára praktický intenzívny kurz v oblasti online fundraisingu zameraný na získavanie a starostlivosť o online darcov.

 
Charakteristika:

 • Kurz vás naučí aplikovať teoretické poznatky z kurzu o online fundraisingu do každodennej praxe.
 • Prostredníctvom prezentácií, praktických ukážok a diskusií prejdú účastníci kurzu procesom plánovania, realizácie, testovania a vyhodnocovania starostlivosti o online darcov s prihliadnutím na tradičné chyby v týchto oblastiach. Dôraz sa bude klásť na praktické ukážky.
 • Kurz sa vrátane praktickej časti zameria na trenažér online fundraisingu, na ktorom si účastníci vytvoria plán fiktívnej online fundraisingovej kampane.
 • Účastník bude schopný vytvoriť pre svoju organizáciu plán rozvoja online fundraisingu. Špeciálne bude schopný odhadnúť:
  • Potrebné kapacity,
  • Harmonogram rozvoja,
  • Voľbu správneho mixu online a offline fundraisingových metód,
  • Nastavenie starostlivosti o online darcov a zasadenie tejto starostlivosti do aktuálnych interných procesov,
  • Nároky rozvoja online fundraisingu na ďalšie časti organizácie.
 • Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektora v oblasti online fundraisingu a marketingu, ktoré sprostredkuje účastníkom.

 

Cieľová skupina:

Kurz je vhodný pre absolventov kurzu o základoch online komunikácie a fundraisingu. Veľmi sa odporúča účasť na kurze o MailChimpe. Je ideálne určený pre pracovníkov z oblastí:

 • Komunikácie a propagácie,
 • Online fundraisingu a individuálneho fundraisingu všeobecne,
 • Starostlivosti o darcov.


Témy kurzu:

 • Plánovanie, realizácia, testovanie a vyhodnocovanie starostlivosti o online darcov
 • Trenažér fundraisingu na plánovanie fiktívnej online kampane
 • Plán rozvoja online fundraisingu vo vlastnej organizácii

 

Upozornenie:

 • Kurz si nevyžaduje znalosti programovania alebo iné znalosti technického charakteru. Pre praktickú časť kurzu je nevyhnutné si priniesť vlastný notebook s wi-fi pripojením.
 • Záujemcom zároveň odporúčame účasť aj na kurze o MailChimpe, keďže oba kurzy na seba obsahovo nadväzujú.

 

Lektor:

 • Jan Gregor (Nadace Via)

Jan Gregor momentálne pracuje ako programový riaditeľ Nadace Via, v Hnutí DUHA sa v rokoch 2006-2016 venoval rozvoju individuálneho fundraisingu ako vedúci oddielu individuálneho fundraisingu. Jeho špecializáciou je online a direct fundraising. Je členom Rady Hnutí DUHA a v období 2012-2016 predsedal výkonnej rade koalície Za snadné dárcovství. Dlhodobo sa venuje problematike pravidelného a neanonymného darcovstva. Jan sa podieľal na rozvoji metódy direct dialogue, ktorá v rokoch 2006-2011 prinášala pre Hnutí DUHA niekoľko tisíc nových pravidelných darcov ročne. Podieľal sa na rozvoji donor relationship managementu a jeho databázového riešenia. Od roku 2010 pracuje s MailChimpom, ktorý je plne implementovaný do online fundraisingových procesov Hnutí DUHA. Nová stratégia prepojenia online a offline fundraisingu od roku 2013 generuje mesačne cez 1000 nových kontaktov a číslo vďaka rozvoju online fundraisingu stúpa.

 Učte sa od skúsených expertov na online fundraising!