Vzdelávanie

 

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Základy on-line komunikácie a fundraisingu

Slovenské centrum fundraisingu otvára vzdelávací kurz o základoch on-line komunikácie a získavania zdrojov pre všetkých záujemcov a záujemkyne z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií, ktorí čelia výzvam spojeným s najnovšími trendmi vo financovaní organizácií.

 


 • Dátum: 24.4.2013 (streda) v čase 9.30-15.30 hod.

 


Charakteristika:

 • V čom je komunikácia na internete iná oproti klasickej listovej, telefonickej alebo osobnej komunikácií? Aké sú jej hlavné výhody a na čo si treba dávať pozor? Aké sú najnovšie trendy a kde sa budeme nachádzať o 1, 3 či 5 rokov?
 • Kurz vás prevedie základnými pravidlami, ako komunikovať s vašimi podporovateľmi a sympatizantmi v on-line prostredí a ako správne postupovať, ak chcete, aby sa z fanúšika vašej organizácie stal pravidelný finančný darca.
 • Prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách ako aj praktických ukážok budú mať účastníci kurzu možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívnu komunikáciu a fundraising, budovanie vzťahov a prácu s darcami v on-line prostredí.
 • Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie on-line komunikácie vo vlastných organizáciách. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti získavania financií od individuálnych darcov, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívnu komunikáciu a získavanie finančných zdrojov v on-line prostredí,
 • sa potrebujú zorientovať v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práce s darcami prostredníctvom sociálnych sietí a internetu,
 • potrebujú obohatiť svoj prístup k financovaniu o nové trendy a inšpirácie.

 


Témy kurzu:

 • Ideálna webstránka

Čo očakávajú podporovatelia od vašej webstránky?; Druhy webu; Trendy 2013; Na čo netreba zabúdať.

 • Som on-line, teda som!

Prehľad a vývoj sociálnych sietí; On-line nie je o dňoch, ale o minútach; Generácia „Z“.

 • Používanie sociálnych sietí na komunikáciu a fundraising

Prečo a ako používať Facebook,  YouTube a iné siete (Pokec, LinkedIn, Twitter, 4square…).

 • Newsletter a emailová komunikácia

Potrebujete „newsletter“ alebo „cyberappeal“?; Ako písať newsletter.

 • On-line akvizícia

Ako zbierať kontakty zadarmo a ako ich využívať; On-line reklama.

 • Cesta od fanúšika k darcovi – spravte z vašich podporovateľov aj fundraiserov

Konverzia fanúšikov na darcov; Ako a kedy požiadať o prvý dar; Žiadať jednorazovo či pravidelne? Peer-to-peer fundraising; Inšpiratívne príklady.

 • Ako funguje on-line reklama

Platená reklama (Google AdWords, Facebook Ads, bannery) a reklama zadarmo; Ako motivovať fanúšikov, aby zdieľali vaše posolstvá?

 • Mobilné zariadenia

Prečo nezabúdať na mobily; Od SMS k aplikáciám; Mobilný internet a web; Ako sa zmestiť na malú obrazovku.

 • Zbierkové portály a integrácia platobných nástrojov do webstránok

Účel a rozdiely portálov na Slovensku; Ako dobre napísať a spropagovať výzvu na portál; Ako integrovať e-commerce na váš web rýchlo a zadarmo.

 

Čo si účastníci kurzu odnesú:

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj on-line komunikácie a fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne z konferencie Fundraising online,
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje,
 • Odbornú publikáciu Eduarda Marčeka Verejné financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SR,
 • Inšpiratívnu knižku Andreja Kisku Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom.


 

Lektori:

 • Igor Polakovič (Centrum pre filantropiu, n.o.)

Igor sa získavaniu zdrojov venuje od roku 2002. Pôsobil ako manažér fundraisingu vo viacerých pobočkách Greenpeace v regióne strednej a východnej Európy. Neskôr pracoval pre Greenpeace na Novom Zélande, kde manažoval oddelenie zodpovedné za získavanie nových darcov. Počas tohto obdobia dosiahla organizácia nárast z 13.000 na 24.000 nových darcov ročne. Podieľal sa aj na projekte “SignOn!”, ktorý do kampane proti klimatickým zmenám zmobilizoval 300.000 Novozélanďanov. Kľúčom k úspechu bola tzv. viackanálová komunikácia – spojenie mobilného, online a offline prostredia. Podobným projektom bola aj inovatívna online kampaň za záchranu chránenej doliny Rospuda v Poľsku. Igor pracuje v Centre pre filantropiu na projekte podpory a rozvoja individuálneho darcovstva Easy Giving.

 • Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu)

Katarína v minulosti pôsobila v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr ako jej predsedníčka) a v organizácii Greenpeace Slovensko, kde v rokoch 2001-2010 pracovala o.i. ako fundraisingová a PR manažérka a mala na starosti získavanie darcov a kultiváciu vzťahov s nimi. Venuje sa prieskumu trhu v oblasti tovarov a služieb na Slovensku i v Česku. Pracuje ako konzultantka a podpredsedníčka Slovenského centra fundraisingu, zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho darcovstva, kultiváciou vzťahov s darcami, direct mailom, legislatívou spojenou s darcovstvom a vzdelávaním.

 • Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu)

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, založil viacero občianskych združení a má bohaté skúsenosti z realizácie projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v štyroch krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci CSR. Pracoval na rôznych analytických a komparatívnych štúdiach v stredoeurópskom regióne a konzultačne sprevádzal viacero organizácií. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a Slovensko zastupuje v Európskej fundraisingovej asociácii.Inšpirujte sa od skúsených expertov na fundraising!