1. slovensko-česká konferencia o fundraisingu zo súkromných zdrojov

Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s Českým centrom fundraisingu, PDCS, Greenpeace Slovensko, Centrom pre filantropiu a WellGiving organizujú prvú slovensko-českú konferenciu o fundraisingu zo súkromných zdrojov pod názvom (Ne)stojí to zato…!?. Konferencia, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2010 v Bratislave, je určená pre fundraiserov zo Slovenska a Česka a jej program obohatia aj vystúpenia expertov zo zahraničia. Pozvánka na konferenciu. Viac informácií…