4. medzinárodný festival fundraisingu v Prahe

Na 4. medzinárodnom festivale fundraisingu, ktorý sa uskutoční 10.-12.4.2013 v Prahe, sa stretnú svetovo uznávaní experti na fundraising a v interaktívnom programe vytvoria príležitosti na zdieľanie vedomostí a skúseností z mobilizácie zdrojov.

Program sa zameria na oblasti, kde sa jeden svet stretáva s druhým, preskúma okraje, brehy a hranice fundraisingu a rozvoja občianskej spoločnosti. Aby sa zachovala interaktivita programu, je počet účastníkov MFF obmedzený na 100.

Registrujte sa teraz!

Prezentácia. Viac informácií. Registrácia.