Crash kurz fundraisingu

Chcete zistiť, či je fundraising pre vás? Potrebujete si spraviť predstavu, čo si fundraising vyžaduje a čo prináša? Potrebujete „dobiť baterky“, keď sa vám míňajú fundraisingové nápady? Chýba vám možnosť diskutovať s ďalšími fundraisermi?

Pripravili sme pre vás skrátený 1-dňový crash kurz fundraisingu, s možnosťou prihlásenia aj pre jednotlivých záujemcov.


V podnetnom a inšpiratívnom prostredí:

  • vám kurz pomôže rozhodnúť sa, ktorým smerom sa vo fundraisingu uberať ďalej…
  • sa zoznámite s novými a originálnymi metódami fundraisingu, odporúčanými princípmi aj ukážkami dobrej praxe
  • získate údaje a aktuálny prehľad o fundraisingu na Slovensku.
  • si precvičíte vybrané zručnosti uplatniteľné v praxi fundraisera

Kedy: 8. decembra 2010, 9.00 až 17.30
Kde: PDCS, o.z., Štúrova 13, Bratislava
Za koľko: 109 € + DPH
S kým: so skúsenými lektormi a školiteľmi Petrom Guštafíkom (PDCS) a Eduardom Marčekom (PDCS) a skupinou ďalších účastníkov motivovaných objavovať a učiť sa
Čo si odnesiem: Inšpiráciu › kontakty › študijné materiály › prehľad o fundraisingu › nadhľad pri jeho uplatňovaní vo svojej praxi › motiváciu

Viac informácií…

www.pdcs.sk/otvorene-kurzy-pdcs