Ďakujeme Slovenskému Červenému krížu za ocenenie spolupráce pri rozvoji fundraisingu

Slovenský Červený kríž dnes pri príležitosti oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca oceňoval svojich pracovníkov, dobrovoľníkov, spolupracovníkov a partnerov.

Ďakujeme, že za podporu a poradenstvo ako aj za pomoc pri rozvíjaní fundraisingových aktivít Slovenského Červeného kríža udelil Ďakovný list aj Slovenskému centru fundraisingu.

Fotografie z podujatia.