Efektívnosť fundraisingu ako téma medzinárodného festivalu – Je dobro drahé?

Na Medzinárodnom festivale fundraisingu, ktorý sa konal v partnerstve Slovenského centra fundraisingu 13.-15.4.2011 v Prahe, diskutovali fundraiseri a ďalší experti zo 14 krajín o efektívnosti získavania zdrojov, investíciach do fundraisingu, nových formách komunikácie, spolupráci s biznisom a ďalších zaujímavých témach.