Je dobro príliš drahé?

Sú MNO vždy férové pri hovorení o svojej efektívnosti? Ako možno zmerať efektívnosť pri rôznych aktivitách MNO? Ako možno merať efektívnosť fundraisingu?

Čo možno ešte považovať za efektívne? Môže „drahé“ rovnať sa „nemorálne“? Ako môžu ísť ruka v ruke kvalita a malý rozpočet? Ako meriame a predstavujeme dopad našich aktivít a ako to využívame v našom fundraisingu?

Nechajte sa inšpirovať a diskutujte na 3. Medzinárodnom festivale fundraisingu, ktorý sa koná 13.-15.apríla 2011 v Prahe.

Medzinárodný festival fundraisingu nie je tradičnou konferenciou. Jeho cieľom je vytvoriť otvorenú platformu, ktorá všetkým účastníkom ponúkne čo najväčšiu príležitosť na zdieľanie skúseností a informácií prostredníctvom množstva interaktívnych metód a prvkov.

Prihláste sa teraz do Klubu fundraiserov a získajte možnosť zvýhodnenej účasti na Medzinárodnom festivale fundraisingu len za 149 EUR!