Konferencia Dobročinný odkaz v závetoch

Asociácia komunitných nadácií Slovenska pozýva na konferenciu s názvom Dobročinný odkaz v závetoch, ktorú organizuje 29. novembra 2011 v čase 13.-18.hod. vo Falkensteiner Hotel Bratislava****.

Na konferencii sa stretnú zástupcovia neziskového sektora, notári, právnici i zástupcovia médií, ktorí budú môcť prvýkrát v takomto rozsahu diskutovať na tému dobročinný odkaz v závetoch.

Pozvánka na konferenciu.

Program konferencie.

Ak máte záujem o účasť na konferencii, kontaktujte, prosím, Petru Hadžovú do 18.11.2011 na tel. čísle alebo adrese: 0911 139 660, phadzova@nkn.sk. Účasť na konferencii nie je spoplatnená a jej kapacita je obmedzená.

Viac informácií.