Konferencia Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť

Ako ovplyvní súčasná ekonomická a sociálna kríza tretí sektor, jeho rast a možnosti financovania?

Pozývame vás na stretnutie mimovládnych neziskových organizácií, verejných, firemných aj individuálnych donorov, kde budeme spoločne diskutovať o konkrétnych možnostiach financovania a udržateľnosti MNO, inovatívnych prístupoch, skúsenostiach a príkladoch dobrej praxe.

Konferencia sa uskutoční 29.-30.3.2012 v bratislavskej Cvernovke. Vstup na podujatie je bezplatný.

Program konferencie. Hostia konferencie. Viac informácií. Galéria.

 

Inšpiratívne čítanie k problematike:

 

Keynote presentation:

 

Prezentácie z bloku Čo znamená kríza pre darcovstvo – individuálny fundraising: