Kultivujte svoj fundraising!

Zúčastnite sa na unikátnom tréningovom programe spojenom s na mieru šitou konzultačnou podporou pre plánovanie a implementáciu fundraisingovej stratégie vo vašej organizácii!

Po úspešnom absolvovaní získate profesionálny certifikát lídra v poskytovaní vzdelávania v oblasti fundraisingu od The Resource Alliance (UK). Program pozostáva z dvoch trojdňových tréningov Mobilizácie zdrojov (resource mobilisation) 16-18.1.2012 v Budapešti a 5.-7.3.2012 vo Varšave. Následne získate na mieru šitú konzultačnú podporu pri plánovaní a implementácii zmien vo vašej organizácii.

Prihláste sa do 16.12.2011 národnému koordinátorovi projektu: Braňo Tichý brano(at)pdcs.sk

Invitation, Description, Application

Viac informácií…