Vzdelávacie kurzy Fundraising pre začiatočníkov a Základy on-line komunikácie a fundraisingu

Vzdelávacie kurzy sú určené všetkým záujemcom o získanie základného prehľadu o fundraisingu a on-line komunikácie a fundraisingu. Kurzy pod vedením skúsených expertov sa zameriavajú predovšetkým na rozvoj práce s individuálnymi darcami.

Oba kurzy sa uskutočnia v Bratislave, ul. Gorkého 10 (pozor zmena: Akadémia vzdelávania Gajova 4).

Viac informácií…

Inšpirujte sa od skúsených expertov na fundraising!