5. medzinárodný festival fundraisingu 22.-24.4.2015 v Prahe

České centrum fundraisingu organizuje už piate kreatívne stretnutie nad rozvojom vzťahov a fundraisingu Medzinárodný festival fundraisingu.

Naše vzťahy sa menia. Spôsoby, akými formujeme, živíme, udržiavame a oceňujeme naše vzťahy, sa čoraz viac líšia od toho, čo sme doteraz poznali. Budúcnosť vzťahov a špeciálne vo fundraisingu je otvorená a vieme o nej málo. Fundraising je o vzťahoch. Fundraising je o budúcnosti.

E-nternational Fundraising Festival, 22.-24.apríla 2015 v Prahe.

Získajte zľavu na účasť na festivale ako člen Klubu fundraiserov.

Viac informácií…