Nominujte kampane a iniciatívy na Ocenenie pre najlepší fundraisingový projekt 2012

Slovenské centrum fundraisingu a České centrum fundraisingu by pri príležitosti 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu radi ocenili najlepší fundraisingový projekt, iniciatívu či kampaň za rok 2012 s cieľom podporiť fundraisingovú komunitu a rozvoj fundraisingu na Slovensku a v Česku.

Vyhlasujeme preto výzvu na predkladanie nominácií na Ocenenie pre najlepší fundraisingový projekt 2012 v neziskových a verejnoprospešných organizáciách.

Projekt musí  byť realizovaný na Slovensku alebo v Česku v rokoch 2010-2012 výlučne na pomoc neziskovým organizáciám, buduje  priestor pre  opakujúci sa zdroj financovania a tým prispieva k dlhodobej udržateľnosti, je inovatívny v zmysle použitia nových prístupov či využívania nových nástrojov a tiež efektívny v zmysle porovnania vložených prostriedkov na fundraising a reálnym výnosom.

Nominujte zaujímavé projekty pre získanie ocenenia do 5.10.2012.

Všetky podrobnosti