Nová špecializovaná knižnica Klubu fundraiserov nielen o fundraisingu

Klub fundraiserov otvára pre svojich členov novú špecializovanú knižnicu s odbornými knižkami. Knižnica ponúka inšpiratívne tituly z oblasti fundraisingu, sociálneho podnikania, biznisu, marketingu a ďalších oblastí dôležitých pre fundraiserov od renomovaných autorov.

Knižnica sa bude postupne rozširovať podľa záujmu členov.

Pravidlá knižnice a ďalšie informácie o tituloch možno nájsť tu…

Vzdelávajte sa vďaka špičkovým odborným titulom!