Nová ponuka bezplatných konzultácií pre začínajúcich i skúsených fundraiserov

foto_fr_fresh_990_410

Slovenské centrum fundraisingu spúšťa novú iniciatívu pod názvom Fundraising Fresh, ktorá raz do mesiaca ponúka bezplatné konzultačné služby pre záujemcov predovšetkým z neziskového prostredia.

Prvé stretnutie s našimi konzultantmi, na ktoré vás pozývame, sa uskutoční vo štvrtok 9. januára 2014 v čase 16.-18. hod. v co-workingovom centre The Spot.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Všetky podrobnosti a registrácia…