Nové publikácie o fundraisingu od firiem, veľkých darcov a o kapitálových kampaniach v knižnici

Knižnica Klubu fundraiserov sa rozrástla o nové zahraničné tituly z oblasti fundraisingu.

Staňte sa členom Klubu fundraiserov alebo obnovte svoje členstvo a využívajte výhody Klubu.

Viac informácií…