Nový kurz o získavaní firemných zdrojov Fundraising od firiem 26.-27.5.2014

Slovenské centrum fundraisingu otvára 26.-27.5.2014 nový vzdelávací kurz Fundraising od firiem zameraný na získavanie zdrojov od firiem a podnikateľov pre mimovládne a verejnoprospešné organizácie, ktoré chcú rozšíriť svoje financovanie o firemné zdroje.

Kurz prináša informácie a skúsenosti o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising od firiem a podnikateľov, aké sú špecifiká firemného prostredia a firemných zdrojov pri podpore neziskových projektov, ako nadviazať spoluprácu s firmou a vytvoriť s ňou fungujúce partnerstvo.

Kurz, ktorý sa uskutoční v Bratislave, ul. Gajova 4, vedú Lucia Štasselová a Eduard Marček.