Odštartovali sme stretnutia Klubu fundraiserov

Vo štvrtok 7.4.2011 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie Klubu fundraiserov, ktorého sa zúčastnilo 15 členov a záujemcov o stretávanie sa v Klube. Predstavili sme činnosť Klubu a na diskusii sme uvítali vzácneho hosťa – Luciu Štasselovú z Nadácie pre deti Slovenska.

Lucia Štasselová sa podelila o svoje viac ako desaťročné skúsenosti s organizovaním verejnej zbierky a kampane Hodina deťom. Zaoberala sa tým, čo je pre organizovanie úspešnej verejnej zbierky dôležité, čo si vyžaduje budovanie dôveryhodnosti, ako sa pracuje s médiami a využívaním reklamného priestoru.

Diskutovali sa aj náklady na organizovanie verejnej zbierky, získavanie zdrojov na organizovanie samotnej kampane ako aj komunikácia tejto informácie. S tým súvisí množstvo prerozdeľovaných zdrojov, ktoré sa podarí vyzbierať a zdroje na úhradu administratívnych nákladov.

Priestor dostala aj efektívnosť jednotlivých nástrojov zbierky Hodina deťom, otázky transparentnosti a adresnosti, legislatíva a falošné zbierky, ktoré ohrozujú dôveryhodnosť a poškodzujú prostredie pre všetkých hráčov.

Účastníci stretnutia dostali k dispozícii prehľad odpovedí o efektívnosti jednotlivých nástrojov získavania zdrojov v týchto verejných zbierkach, ktoré sa zapojili do malého prieskumu Slovenského centra fundraisingu: Biela pastelka, Dobrá novina, Hodina deťom, Konto bariéry.

Viac…