Slovenské centrum fundraisingu plnoprávnym členom Európskej fundraisingovej asociácie

Európska fundraisingová asociácia rozhodla 4. mája 2012 o prijatí Slovenského centra fundraisingu za svoju 19. členskú organizáciu reprezentujúcu fundraiserov a fundraiserky zo Slovenska. Z pozorovateľa sa tak SCF stalo plnoprávnym členom tejto európskej siete.

Vďaka členstvu v tejto európskej rodine fundraiserov budú mať slovenskí fundraiseri a fundraiserky prístup k najnovším informáciam a trendom z európskeho fundraisingu, vzdelávacím príležitostiam, budú môcť ovplyvňovať dianie vo fundraisingu na európskej úrovni a získajú napríklad aj zľavy na podujatia všetkých členských organizácií EFA či na špičkové fundraisingové podujatia vo svete.

Pozývame vás, aby ste sa pridali do tejto rodiny, stali sa členom Klubu fundraiserov a získali výhody aj vďaka členstvu v Európskej fundraisingovej asociácii.

Uvítací list pre SCF v Európskej fundraisingovej asociácii.