Seminár o financovaní sociálneho podnikania

Nadácia ERSTE, good.bee, Ashoka inovátori pre verejnosť a Slovenská sporiteľňa pozývajú 15.6.2011 od 14.hod. na seminár Úvod do finančného plánovania pri sociálnom podnikaní. Stretnutie sa uskutoční v Kongresovej sále ústredia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova ul. 48 v Bratislave.

Po sérii stretnutí venovaných sociálnym podnikom sme sa v spolupráci s Ashoka, nadáciou ERSTE a Slovenskou Sporiteľňou rozhodli bližšie preskúmať rozvoj sociálnych podnikov a ich vplyv na spoločenské zmeny. V tejto súvislosti začíname s iniciatívou vzdelávacích aktivít zameraných na využitie finančných nástrojov pri financovaní sociálnych podnikov, ktoré sa tradične používajú v podnikateľskom sektore. Táto prax sa aktuálne objavuje v priestore strednej a východnej Európy pod názvom financovanie sociálneho podnikania.

Základnou myšlienkou je využívanie podnikateľských finančných nástrojov, akými sú napríklad úvery, aj v neziskovom sektore. Objavujú sa sociálne podniky a organizácie, ktoré vykonávajúce podnikateľskú činnosť a hľadajú možnosti úveru, ktoré by im pomohli pri realizácii ich aktivít, naplnení misie alebo pri zvýšení ich vplyvu na spoločnosť. Súčasné trendy v oblasti sociálneho financovania sa vyvíjajú smerom ku poskytovaniu finančných
nástrojov, ktoré budú odpovedať realite a štruktúre organizácie a rešpektovať jej potreby.

Počas tohto prvého seminára ponúkneme krátky úvod do problematiky s využitím praktických skúseností a znalostí skupiny ERSTE a Slovenskej Sporiteľne. Zaoberať sa budeme týmito témami:

  • Definícia sociálnych podnikov a sociálneho podnikania a príklady slovenských/regionálnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti;
  • Ako môže financovanie sociálneho podnikania zvýšiť vplyv organizácie a podporiť jej finančnú stabilitu – s praktickými príkladmi sociálnych podnikov podporených finančnou inštitúciou;
  • Ďalšie dôležité fakty a poznatky z oblasti financovania sociálneho podnikania.

Seminár bude prebiehať interaktívnou formou so zapojením publika. O praktických príkladoch zo Slovenska a regiónu sa bude diskutovať najmä z pohľadu finančného plánovania.

Pozvánka