Šieste stretnutie Klubu fundraiserov s Evou Kováčovou z Ligy proti rakovine

Nastávajúci Klub fundraiserov privíta ako hostku Evu Kováčovú, výkonnú riaditeľku Ligy proti rakovine.Na stretnutí, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 1.3.2012 od 15.hod. v Bratislave na Baštovej ul. 5 (budova Nadácie otvorenej spoločnosti) sa bude diskutovať o skúsenostiach so získavaním zdrojov v Lige proti rakovine. Priestor dostane aj diskusia o rôznych verejných zbierkach a etickom správaní sa pri fundraisingu.

Staňte sa členom Klubu fundraiserov a pridajte sa k nám. Viac informácií…