Sledujte otvorenie konferencie na Centrálnom portáli pre neziskový sektor

Pre všetkých, ktorí nemajú možnosť sa zúčastniť 2. slovensko-českej konferencie o fundraisingu, pripravujeme v spolupráci s Centrálnym portálom pre neziskový sektor priamy prenos otvorenia a príhovoru splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača a hlavnej hostky z USA Kay Sprinkel Grace. Sledujte nás vo štvrtok 13.10.2011 v čase 9:00-10:30 na www.1snsc.sk a spojte sa s nami aspoň na diaľku.

Viac informácií…