Výročné stretnutia Európskej fundraisingovej asociácie vo Viedni

Európska fundraisingová asociácia usporiada vo štvrtok 10.11.2011 vo Viedni prvý workshop zameraný na budovanie kapacít fundraisingových asociácií v strednej a východnej Európe. Pozvánka na podujatie.

V ten istý deň sa zároveň uskutoční výročné valné zhromaždenie Európskej fundraisingovej asociácie, na ktorom sa prerokujú otázky spojené so smerovaním a rozvojom tejto európskej siete fundraiserov.

V piatok 11.11.2011 stretnutie pokračuje štvrtým výročným zdieľaním fundraisingových zručností medzi národnými asociáciami v Európe. Pozvánka na stretnutie.

Slovenské centrum fundraisingu bude ako pozorovateľ v EFA zastúpené na týchto podujatiach a prinesie slovenským fundraiserom združeným v Klube fundraiserov najnovšie inšpirácie z vývoja v partnerských organizáciach.

Fotografie z workshopu o budovaní kapacít.
Fotografie zo štvrtej EFA skillshare.